Myopie (bijziendheid)

Myopie betekent dat het oog niet goed scherp ziet op afstand. De hoogte van de min-sterkte bepaalt hierin de mate van scherptezien. Wanneer iemand een minsterkte heeft kan deze persoon meestal zonder bril dichtbij wel goed zien. Daarom wordt dit fenomeen ook wel bijziendheid genoemd.

Bij myopie ligt het brandpunt in het oog niet op het netvlies maar ervoor. Door het gebruik van een bril of lenzen wordt het brandpunt weer scherp op het netvlies geprojecteerd.

Myopie komt op alle leeftijden voor. Over het algemeen neemt myopie toe in de perioden van fysieke groei. Wanneer kinderen op jonge leeftijd een minsterkte hebben, zal dit in de groei toenemen. Dit in tegenoverstelling tot kinderen met een plussterkte waarbij het over het algemeen afneemt in de groei.

Gezien de gemiddelde minsterkte in Azië en de westerse wereld de laatste decennia toeneemt, wordt er veel onderzoek gedaan naar het remmen van deze toename. Een succesvolle methode hiervoor zijn nachtlenzen.

Klachten die passen bij een ongecorrigeerde minsterkte zijn:

  • Wazig zien veraf
  • Knijpen van de ogen
  • Hoofdpijn na lang veraf moeten kijken