Multifocale contactlenzen

Wanneer u boven de 40 jaar oud bent kunt u gaan merken dat het eigen vermogen om dichtbij scherp te stellen afneemt. Voorheen kon dit probleem enkel verholpen worden met een leesbril, of een multifocale bril voor de gehele dag. Het aantal mensen die leesondersteuning nodig heeft stijgt, waardoor er op dit gebied veel onderzoek en productontwikkeling plaatsvind.

Tegenwoordig zijn er een groot aantal succesvolle multifocale contactlenzen op de markt, die het mensen weer mogelijk maakt zowel ver als nabij scherp te kunnen zien zonder hulp van een bril.

Eén van de meest recente ontwikkelingen op gebied van multifocale contactlenzen zijn nachtlenzen die ook scherp zicht bieden voor dichtbij. Voorheen kon alleen veraf gecorrigeerd worden, waardoor er nog steeds een leesbril nodig is.
Tegenwoordig kan met behulp van een nieuw design goed zicht behaald worden veraf EN nabij zonder dat u een bril of lenzen draagt overdag!

Hoe werkt een multifocale contactlens?

Een eenvoudige methode om met contactlenzen ver en nabij scherp te zien, is de methode van Mono-Vision. Hierbij wordt één oog maximaal uitgecorrigeerd voor veraf en het andere voor nabij met reguliere enkelvoudige contactlenzen.

De hersenen kiezen tijdens het zien altijd voor het meest scherpe beeld en zullen dus automatisch voor het in die situatie meest scherpe oog kiezen. Tot op de dag van vandaag is dit nog steeds een veelgebruikte methode echter is het kijkcomfort wat hiermee behaald wordt per persoon verschillend en zien we met de nieuwe populaire multifocale contactlenzen een afname van mono-vision gebruikers.

Tegenwoordig wordt meer gebruik gemaakt van twee multifocale contactlenzen. De lenzen kunnen verschillende profielen hebben. Bijvoorbeeld een centre-distance profiel heeft centraal een vertesterkte met naar de rand toenemend een leessterkte. De omgekeerde variant hiervan noemt men een centre-near profiel. Hierbij bevind zich recht voor de pupil een stip met leessterkte overvloeiend naar de vertesterkte in de rand van de lens.

Het voordeel bij zachte multifocale lenzen is ook dat het draagcomfort erg hoog is. Echter doordat de lens zeer stabiel op het oog zit, moet de overgang van lees- naar vertesterkte op een klein oppervlak, binnen de pupilzone gemaakt worden. Het beeld voor ver en nabij wordt simultaan in het oog geprojecteerd en de hersenen kunnen dan het juiste beeld hier uit filteren. Dit kan echter wel optische bijeffecten zoals halo’s of glare veroorzaken.

Bij multifocale contactlenzen geldt in de regel dat vormstabiele lenzen de hoogste mate van scherpte geven. Vormstabiele lenzen geven in eerste instantie een hogere scherpte door het corrigeren van cylindersterkte. Tevens kun je bij deze lenzen zelf meer sturen door welk gedeelte van de lens je wilt kijken. Wanneer je je oog naar beneden draait, wordt de lens opgetild door het onderste ooglid. Hierdoor kijk je door het leesgedeelte van de lens en kan er nabij beter gezien worden.

In multifocale lenzen wordt daarom meestal een centre-distance profiel gebruikt. Een variant op deze rondom symetrische lenzen zijn Bi-focale of Segment-multifocale lenzen.

Bi-focale lenzen hebben een segment met leessterkte in de onderzijde zitten. Het voordeel hiervan is dat de lenzen vaak een sterkere vergroting geven voor nabij, en minder vertekening bij het vertezien.
Het is bij deze lenzen cruciaal dat het leesgedeelte naar beneden wijst. Dit gebeurt doormiddel van gewicht. De lens is onderin verzwaard, waardoor het leesgedeelte naar beneden zakt. Deze verdikte lens geeft wel een minder draagcomfort ten opzichte van de dunne multifocale lenzen.
Doordat deze lens geen tussensterkte in het profiel verwerkt heeft, kent deze wel beperkingen in een tussenafstand zoals bij beeldschermwerk gewenst is.

Een combinatie van deze twee lenzen is de segment-multifocale lens, Hierbij is een segment aan de onderzijde van de lens multifocaal gemaakt. De lens is dunner en heeft een tussengebied in de lens verwerkt zitten, waardoor beter comfort en een hogere scherpte op tussenafstanden behaald wordt.

Welk profiel (of combinatie van profielen) bij multifocale lenzen als prettig ervaren wordt, is afhankelijk van de wensen die men stelt aan het zien en afhankelijk van een groot aantal aanpastechnische factoren. Het aanmeten van deze lenzen is dan ook specialistisch maatwerk waar ervaring en kennis voor nodig is.