Myopie beheersing

Kinderen en nachtlenzen?

Nachtlenzen lenen zich goed voor het gebruik op jongere leeftijd. Als ouder heb je meer controle over wat er met de lenzen gebeurt. De lenzen komen immers het huis niet uit! De toepassing van nachtlenzen bij kinderen neemt met name snel toe doordat nachtlenzen de sterkte toename bij kinderen (myopisatie) kunnen remmen.

Verder bieden de nachtlenzen ook vrijheid. Kinderen kunnen sporten, zwemmen en spelen zonder zich zorgen hoeven te maken over het verlies van een contactlens of beschadigen van een bril.

Myopie beheersing

Myopie is de wetenschappelijke benaming voor bijziendheid. Het licht dat het oog binnenvalt vormt een brandpunt voor het netvlies, waardoor je dichtbij beter ziet dan veraf. De mate van myopie heeft dan ook te maken met hoe ver het brandpunt voor het netvlies valt. Wanneer een oog langer is van vorm. Zal de hoeveelheid minsterkte die nodig is om scherp te zien ook hoger zijn.

Myopie is gedeeltelijk erfelijk bepaald. Wanneer één of beide ouders myoop zijn, is de kans dat het kind myopie ontwikkeld groot. Echter zien we dat in de laatste eeuw in de westerse wereld en met name in Azië de gemiddelde mate van myopie sterk toeneemt.

myopia control 1


Wat kun je er tegen doen?

Omdat we specifiek in de laatste eeuw een zeer sterke toename zien van myopie, gaat er steeds meer aandacht en onderzoek naar uit hoe dit kan en ook hoe we het kunnen voorkomen.
De exacte oorzaak van de snelle toename is niet bekend. Myopisatie is een proces wat door meerdere factoren beïnvloed wordt. Veel onderzoeken koppelen myopisatie aan de verandering van werk- en leefsituatie huidige maatschappij. We besteden minder tijd buiten en verrichten meer nabijwerkzaamheden, hier past het oog zich op aan.
Tegenwoordig kan er met nieuwe apparatuur beter gemeten worden hoe licht via een bril of contactlens in het oog geprojecteerd wordt. Hiermee is aangetoond dat het grootste gedeelte van de geprojecteerde brandpunten in de periferie achter het netvlies vallen. Dit wordt ook wel de perifere refractie of perifere brandpuntschaal genoemd. Doordat deze bij reguliere lenzen of met een bril achter het netvlies valt, kan het oog gestimuleerd worden bovenmatig snel te groeien, waardoor een hogere mate van myopie ontstaat.
Deze manier van lichtprojectie in het oog kunnen we tegenwoordig gunstig beïnvloeden.
Niet alleen het centrale zicht wordt geoptimaliseerd, maar ook het licht wat perifeer binnenvalt wordt zo gecorrigeerd dat de perifere brandpunten nu voor het netvlies vallen in plaats van erachter, zodat de stimulans van het oog om in de lengte te groeien verminderd wordt.

myopie beheersing 2

Hoe werkt een nachtlens?

De wijze waarop iemand ziet wordt grotendeels bepaald door de vorm van het voorste deel van het oog, het hoorvlies. Dit hoornvlies heeft een sterkte van +/- 40 dioptrie. De kleinste wijzigingen in de bolling van het hoornvlies hebben een groot effect op het zicht. Een nachtlens is vlakker dan de oorspronkelijke kromming van het oog en wanneer deze lens gedurende de nacht gedragen wordt laat deze het oog achter met een kromming waarmee scherp gezien wordt. De lens laat als het ware een stempel achter op het oog.

myopie beheersing 5

Het oog zal zich langzaam weer terugvormen naar de oorspronkelijke bolling. Dit gaat dusdanig langzaam dat er ten minste een dag scherp mee gezien wordt, echter duurt het in totaal 2 weken voordat het effect van een nachtlens compleet verdwenen is.
De voordelen van deze lenzen zijn dat ze snachts gedragen worden. De lenzen gaan het huis niet uit, waardoor je als ouder / verzorger meer controle hebt over het systeem. Tevens hoef je als lensgebruiker overdag geen rekening te houden met de lens. Je kunt gewoon spelen, sporten, zwemmen of in je ogen wrijven zonder dat je je zorgen hoeft te maken over een lens die vervuilt of verloren gaat. Het systeem wordt bijvoorbeeld ook veel gebruikt voor sporters, of mensen die moeilijke een lens overdag kunnen verdragen door droogte of overgevoeligheden.

myopie beheersing 3
Hoe kan een nachtlens een remmend effect hebben op de sterkte?
Doordat deze lens de vorm van het hoornvlies hermoduleert, ontstaat er in periferie een ringvormige verstijling, een gunstig bijeffect van deze lenzen is dat die perifere verstijling de lichtweg in de periferie zodanig beïnvloed dat de perifere brandpuntschaal voor het netvlies valt in plaats van erachter. Doordat deze perifere brandpunten nu niet meer achter het oog gevormd worden, ontneem je deze prikkel voor het oog om sneller te groeien.

Bij wie werkt het?
Omdat er meerdere mechanismen invloed hebben op de ontwikkeling van het oog, zijn de resultaten die gehaald worden per kind verschillend. De mate waarop de sterkte geremd wordt kan dan ook variëren per persoon, afhankelijk van leeftijdsfase, oogvorm, leefwijze, erfelijke factoren, omgevingsfactoren etc.
Er kan daarom geen andere garantie gegeven worden dan dat deze lenzen gemiddeld de beste resultaten geven ten opzichte van andere correctie methoden.

Wat zijn de nadelen van nachtlenzen?
Waar wij uitgebreid op screenen is of het oog geen hinder ondervindt van het gebruik van de nachtlens.
De lens geeft het meeste druk op het centrum van het hoornvlies waar deze het meest bol is.
Wanneer het oog hinder hiervan ondervindt, kan er op deze plek irritatie ontstaan. Dit kan vaak verholpen worden door de vorm van de lens aan te passen. Als het niet verholpen kan worden, dan zijn de ogen helaas niet geschikt voor het gebruik van nachtlenzen omdat het dan risico’s met zich meebrengt.
Om de gezondheid van het oog te bewaken zijn correct lensgebruik en controles door ervaren specialisten belangrijk. Het starttraject met nachtlenzen is intensief. Na het starttraject zijn de periodieke controles ook frequenter dan bij andere lenssystemen. We doen een controle bij het ophalen van de lenzen, een controle na 1 nacht, 3 nachten , 1 week en twee weken. Na deze startperiode controleren we 3 maandelijks.
Visueel kan de stempel die de nachtlens achterlaat zorgen voor lichtverstrooing ofwel ‘glare’, in het donker is de pupil groter, waardoor deze meer licht toelaat uit de periferie. Hierdoor ontstaan meer schitteringen rondt lichtbronnen. Dit effect wordt meestal enkel als hinderlijk ervaren wanneer men in het donker aan het verkeer deelneemt. Jongeren die nog geen autorijden krijgen hier weinig mee te maken en ervaren dit verschijnsel niet als hinderlijk.

myopie beheersing 4


Wat zijn de alternatieven om myopie te remmen?
Andere methoden om de sterktetoename te beïnvloeden zijn:

- het gebruik van speciale druppels die het vermogen om nabij scherp te stellen en de pupilgrootte beïnvloeden
- multifocale lenzen met een gespecificeerd design

Onder deze methoden boekt het gebruik van druppels het beste resultaat, echter hebben deze ongewenste bijwerkingen die deze methode visueel belastend en minder aantrekkelijk maken.
Het visueel minst storende systeem en tevens het systeem met internationaal de meest belovende resultaten zijn contactlenzen. Met in het bijzonder de nachtlens. Doordat dit systeem zo succesvol is, zijn er zachte lenzen ontwikkelt die dit effect, ofwel deze manier van lichtprojectie op het netvlies nabootsen. Dit zijn zachte lenzen die overdag gedragen worden. De lenzen hebben centraal de sterkte die nodig is om veraf scherp te zien en in de periferie een andere sterkte die ervoor zorgt dat de perifere lichtprojectie voor het netvlies valt, zodat het oog minder geprikkeld wordt om sneller te groeien. Dit is een recente ontwikkeling waarvan de lange termijnresultaten nog afgewacht moeten worden.