Horen

Veel mensen ervaren slechthorendheid. In Nederland zijn zo'n 1,5 miljoen mensen slechthorend, dat is 10% van de mensen. Het komt in alle leeftijdsklassen voor, zowel ouderen als kinderen kunnen slechthorend zijn. Slechthorendheid kan komen door problemen met het middenoor of het binnenoor. Gehoorschade kan niet verholpen worden, maar het leven met gehoorschade kan vaak wel een stuk aangenamer gemaakt worden.

U kunt de gehele week in onze winkel een snelle zelf-test uitvoeren of een afspraak maken voor een gratis uitgebreide gehoortest door de audicien van Beter Horen.

Onze audicien is aanwezig op:

dinsdag 09:00 tot 16:00

woensdag 09:00 tot 16:00

Donderdag van 09:00 tot 16:00

Pauze van 12:30-13:00


Om een afspraak te maken kunt u bellen via
Arnhem Zuid: 026-3236807
of bel gratis naar: 0800-0200159

Wanneer bent u slechthorend?

Men spreekt van slechthorend als u aan uw beste oor een gehoorverlies hebt van 20 tot 90 decibel. In dat geval heeft u last van slechthorendheid. Om u een idee te geven: een normaal gesprek is ongeveer zo hard als 60 decibel.

Oorzaken slechthorendheid

Slechthorendheid kan op veel manieren veroorzaakt worden. Het kan erfelijk of aangeboren zijn, maar ook gaandeweg uw leven kan gehoorbeschadiging ontstaan waardoor u slechthorend wordt. Hieronder vindt u de meest voorkomende oorzaken van slechthorendheid.

Slechthorend door lawaai

Slecht horen door blootstelling aan lawaai komt steeds vaker voor. Vroeger kregen vooral arbeiders hier last van. Nu hebben ook steeds meer jongeren last van lawaaidoofheid, omdat ze bijvoorbeeld langer luisteren naar of geconfronteerd worden met harde muziek. De haartjes in het slakkenhuis in het binnenoor raken dan permanent beschadigd, waardoor slechthorendheid ontstaat.

Druk op de oren door oorontsteking

Van de kinderen onder de twee jaar heeft 70% wel eens een middenoorsteking. Door vocht achter het trommelvlies hoort het kind dan slechter. Vaak gaat dit vanzelf weer over, soms zijn medicijnen nodig of worden er buisjes in het oor geplaatst om het vocht af te voeren. In enkele gevallen houden kinderen een gehoorprobleem over aan een oorontsteking.

Lawaaibeschadiging en suizende oren door motorrijden

Slechthorendheid is onder motorrijders geen onbekende kwaal. Oordopjes kunnen echter schade aan het gehoor voorkomen. Niet zozeer het lawaai van het verkeer, maar vooral het schadelijke lawaai door het constante suizen en geruis van lucht in en om de helm wordt daarmee afgeschermd. Beter Horen biedt motorrijders comfortabele gehoorbescherming in de vorm van speciale oordopjes.

Slechthorendheid door het ouder worden

Net als de rest van het lichaam slijten ook de oren bij het ouder worden. Deze zogenaamde ouderdomsslechthorendheid ontwikkelt zich vaak zo langzaam dat de persoon daar zelf niets of nauwelijks iets van merkt. Ongemerkt gaat bijvoorbeeld de televisie dan steeds harder. Pas als telefoneren lastig wordt, gesprekken volgen moeizamer gaat of huisgenoten geïrriteerd raken, trekken mensen aan de bel. Deze oorzaak van slechthorendheid is vaak erfelijk.

Slechthorendheid door de ziekte van Ménière

Deze slechthorendheid veroorzakende ziekte houdt in dat het binnenoor niet goed werkt en komt bij 1 op de 1000 mensen voor. Klachten als duizelingen, oorsuizen (tinnitus) en gehoorverlies zijn het gevolg. Na verschillende aanvallen wordt het gehoor steeds slechter. Na enkele jaren is er vaak een blijvend gehoorverlies. De ziekte van Ménière komt het meest voor bij mensen tussen 40 en 50 jaar.

Tinnitus of Oorsuizen

Veel slechthorenden hebben last van Tinnitus of Oorsuizen. Het betreft geluiden die niet in de omgeving veroorzaakt worden, maar die in iemands gehoorsysteem ontstaan. Het is in feite een storing aan het gehoor.

Meer weten over oorzaken van slechthorendheid?

In de hoorwinkels van Beter Horen vertellen onze deskundige medewerkers u graag meer over de verschillende mogelijke oorzaken van slechthorendheid. U kunt ook een gratis gehoortest doen of bijvoorbeeld uitleg krijgen over de vele hoortoestellen, oftewel gehoorapparaten, en aanvullende accessoires op maat.